GRS

Global Recycled Standard (GRS), ürünlerin geri dönüştürülmüş içeriğini belgeleyen, iyi çalışma koşulları sağlamak ve zararlı çevresel etkileri en aza indirmek için gereklilikler tanımlayan, uluslararası bir standarttır. GRS’nin amacı, geri dönüştürülmüş malzemelerin ürünlerde kullanımını artırmak ve üretiminden kaynaklanan zararı azaltmak / ortadan kaldırmaktır.

GRS; işleme, üretim ve alım/satım dahil olmak üzere zincirin her aşamasında, %20 ve üzerinde geri dönüştürülmüş materyalleri kapsamaktadır. Geri dönüşüm işleminden firmalar arası ticarete kadar, sürecin tüm adımları sertifikalandırılmaktadır.