İŞTE EŞİT KADIN

Sürdürülebilirlik Akademisi ve Intertek iş birliği ile iş hayatında kadınlara eşit haklar ve fırsatlar sunan kurumlar, bağımsız bir denetim sonrası sertifikalandırılmaktadır. Global Compact Türkiye ve Kadının Güçlenmesi İlkeleri doğrultusunda yapılan denetim kapsamında; Yönetim Sistemi, İşe Alım ve Çalıştırma, İş Sağlığı ve Güvenliği, Tedarik Zinciri ve Sosyal Etki değerlendirilmektedir.

İş hayatında eşitlik prensiplerine göre oluşturulan İş’te Eşit Kadın Sertifikası değerlendirme metodolojisi şu şekildedir:

Cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve ayrımcılık yapılmaması
Ayrımcılığa karşı etkin bir yönetim sistemi oluşturulması
Güvenli çalışma koşullarının sağlanması
Şiddet ve tacizi önleme mekanizmalarının oluşturulması
Tedarik zincirinin politikalar doğrultusunda bilgilendirilmesi
Cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesi için sosyal etki oluşturulması
Tüm paydaşların çözüme katılımının sağlanması