GOTS

Global Organik Tekstil Standardı (GOTS), organik tekstil ürünlerinin sertifikasyonu için kullanılan ve Dünya çapında kabul gören en önemli standartlardan biridir. Tüm tekstil tedarik zinciri boyunca uygulanması gereken sıkı çevresel ve sosyal kriterler içerir.


GOTS; ham maddenin hasadından son ürünün etiketlenmesine kadar tüm sürecin denetlenmesini sağlayarak, müşterilere ekolojik ve etik şartlarda üretilmiş organik ürün güvencesi verir.


GOTS kriterlerine göre, üretimde kullanılan tüm kimyasallar (örneğin boyalar, yardımcı maddeler ve proses kimyasalları) toksisite ve biyolojik bozunabilirlik / elimine edilebilirlik temel gereksinimlerini karşılamalıdır. Klor bazlı ağartıcılar ve kanserojen amin bileşiklerini açığa çıkaran azo boyaların kullanımı yasaklanmıştır. Tüm ıslak işlem ünitelerindeki atık su, fonksiyonel bir atık su arıtma tesisinde işleme tabi tutulmalıdır. Ayrıca, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) temel normlarına dayanan sosyal kriterlerin, tedarik zinciri boyunca tüm üreticiler tarafından karşılanması zorunlu tutulmaktadır.