Sürdürülebilir Tekstil

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğu taşıyoruz. Bu nedenle sürdürülebilirlik bizim için bir trend veya tercih değil, bir zorunluluk.

Sürdürülebilir tekstil, endüstrinin çevresel zararını azaltma ve sosyal faydasını arttırma amacı taşır. Orimpex olarak; sorumlu iş modelimizle, tasarımları mümkün olan en sürdürülebilir şekilde hayata geçirmeyi önceliğimiz olarak görüyoruz. Sektörün yarattığı çevresel etkide büyük pay sahibi olan materyal seçimi, bu doğrultuda odak noktamızı oluşturuyor.

2019’da kullandığımız elyafların %96’sını organik veya sürdürülebilir kaynaklardan tedarik ettik.1 Üçüncü partiler tarafından sertifikalandırılmış materyallerimizle, tedarik zincirimizin güvenilirliğini ve şeffaflığını garanti ediyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR MATERYALLER:

Organik Pamuk:

Pamuk, su kullanımı ve çevresel etki bakımından en zararlı tekstil elyaflarından biridir.2 Geleneksel pamuğun yetiştirilmesinde; genetiği değiştirilmiş tohumlar, yüksek miktarda su, toprak verimliliği ve insan sağlığı için zararlı pestisitler kullanılır.

Su kıtlığı ve iklim krizi, Dünya Ekonomik Forumu’nun belirlediği en önemli küresel riskler arasında yer almaktadır. Pamuk tarımının büyük bir bölümü, ne yazık ki bu risklere karşı en savunmasız ülkelerde gerçekleştirilmektedir.

Sektör, bu sorunlara çözüm olarak birçok farklı pamuk çeşidi geliştirse de sertifikalı organik pamuk sürdürülebilirlik yolunda en güvenilir seçenektir. Organik tarım, gezegenin ve toplumun uzun vadeli yararı için bütünsel olarak çalışan tek sistemdir.3

Organik pamuk; pestisit kullanımını ortadan kaldırıp azot girdilerini azaltarak %94 daha az sera gazı emisyonuna neden olur, karbondioksiti atmosferden uzaklaştırır, su yollarını ve içme suyunu güvenli ve temiz tutar. Su kirliliğine etkisi, geleneksel pamuğa göre %98 oranında daha azdır.4

Organik pamuk, Orimpex DNA’sının yapı taşıdır. Üretimde kullandığımız pamuğun tamamı, sıkı sosyal ve çevresel standartları karşılayan sertifikalı organik pamuktan oluşmaktadır. (78% GOTS, 22% OCS)

Lenzing Selülozik Elyaflar:

( Lenzing Modal®, MicroModal®, Tencel™, Ecovero™)

Lenzing selülozik elyaflar, sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen ağaç hamurundan, çevreye duyarlı süreçlerle üretilir. Selüloz, biyolojik olarak parçalanabilir, böylece kullanım sonrası tamamen doğaya geri dönebilir.

Lenzing Group tarafından kullanılan ağaç hamurunun tamamına yakını FSC® veya PEFC ™ tarafından onaylanmıştır veya bu standartlara göre kontrol edilmektedir. Ayrıca, yaşam döngüleri boyunca yüksek çevre standartlarını karşıladıkları için AB Ecolabel sertifikasına sahiptir.

Bambu:

Bambu, dünyadaki en sürdürülebilir bitkilerden biridir; oldukça hızlı büyür ve benzer bitkilere göre %35 daha fazla oksijen üretir. Geleneksel pamuğun aksine; herhangi bir böcek ilacı, kimyasal gübre veya aşırı sulamaya ihtiyaç duymaz. Kendi köklerinden tekrar yetişebildiği için her seferinde yeniden ekim yapılmasına gerek yoktur.

Yetişmesi sırasında neredeyse hiçbir çevresel etkisi olmayan bambu, elyaf haline getirilirken çeşitli kimyasallara ihtiyaç duyar. Polyester kadar yoğun olmasa da bu kimyasal kullanımı, bambuyu sürdürülebilirlik yolunda olumsuz etkiler.

Pamuk ve polyesterden çok daha çevre dostu olması ve doğada çözünebilir yapısı sebebiyle, bambu elyafını müşteri talebine göre üretimimize dahil etmekteyiz.

Geri dönüştürülmüş polyester:

Dünyada en yaygın kullanılan tekstil materyali olan polyester, toplam tüketimin neredeyse yarısını oluşturmaktadır. Petrole bağımlı, dolayısıyla yenilenemeyen kaynaklardan, enerji yoğun proseslerle üretilir.

Polyestere alternatif olan geri dönüştürülmüş polyester ise; ham madde olarak plastik şişeleri ve tekstil atıklarını kullanır. Böylece, çevre ve okyanus kirliliğine neden olacak, doğada çözünemeyen materyallere ikinci bir hayat verir.

Standart polyestere göre, çok daha az toprak, su ve hava kirliliğine neden olan geri dönüştürülmüş polyester, üretimi sırasında çok daha az enerjiye ihtiyaç duymaktadır.

SOSYAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK:

Katma değerini insan emeği üzerinden yaratan moda sektörü, varlığını tekstil işçilerine borçludur. Tedarik zincirinin en emek-yoğun bölümünde, konfeksiyon aşamasında faaliyet gösteren bir firma olarak; adil ücret, güvenli çalışma koşulları, sosyal güvenlik ve cinsiyet eşitliği sağlayan bir sektörün parçası olmak istiyoruz. Bu hedef için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız.

Tekstil işçilerinin yaşamlarını iyileştirmeye adanmış uluslararası, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Fair Wear Foundation’ın yıllık denetimlerinden başarıyla geçiyoruz. Bu denetimlerle müşterilerimize, adil ve şeffaf bir değer zinciri sunuyoruz.

Dünya genelinde %75 kadın çalışanı olan bir sektörün parçası olarak, cinsiyet eşitliği en önemli önceliklerimizden biridir. Bu doğrultuda, Global Compact Türkiye ve Kadını Güçlendirme İlkeleri kapsamında hazırlanan İş’te Eşit Kadın Sertifikası’nı ilk alan firmalardan biri olduk. Yönetim Sistemi, İşe Alım ve Çalıştırma, İş Sağlığı ve Güvenliği, Tedarik Zinciri ve Sosyal Etki alanlarında değerlendirildiğimiz bu sertifika ile kurum içinde cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm çalışanlarımız için en uygun iş ortamını sağlamayı hedefliyoruz.

UN GLOBAL COMPACT:

145 ülkede 12.000 imzacı üye ile dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), kurumsal sorumluluk için evrensel bir dil ve tüm işletmelere rehberlik edecek bir çerçeve sağlar. Orimpex olarak, strateji ve operasyonlarımızı insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki evrensel ilkelerle uyumlu hale getiriyoruz ve toplumsal hedefler için harekete geçiyoruz. UN Global Compact imzacısı olarak, her yıl Küresel İlkeler doğrultusundaki çalışmalarımızı raporluyor, paydaşlarımız ve kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/141297-Orimpex-Tekstil-A-S-%20#company-information

 

 

 

 

GLOBAL COMPACT
Orimpex, 20220’den beri BM Küresel ilkeler Sözleşmesi’nin insan hakları, çatışma standartları,
çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki 10 Evrensel İlkesi’ne bağlılık göstermektedir.

 

1 %50 organik pamuk, %29 Lenzing ekolojik elyaflar, %18 bambu, %4 diğer

2 Mistra Future Fashion, The Outlook Report 2011-2019

3 https://www.soilassociation.org/organic-living/fashion-textiles/organic-cotton/

4 https://www.soilassociation.org/organic-living/fashion-textiles/cottoned-on/