TEXTILE EXCHANGE

Textile Exchange, moda, tekstil ve hazır giyim endüstrisinde iklim değişikliğine karşı olumlu eylemlere yön veren, kâr amacı gütmeyen küresel bir kuruluştur.

Organic Content Standard (OCS), bitmiş üründeki organik içeriğin izlenmesi ve doğrulanması için oluşturulmuş bir standarttır. Bir ham maddenin, kaynağından son ürüne kadar akışı izlenir ve akredite olmuş üçüncü parti kurumlar tarafından sertifikalandırılır.

OCS, ürünlerdeki organik içerik için; şeffaf, tutarlı ve bağımsız bir değerlendirme sağlar.

OCS, ürün içindeki organik materyal miktarına göre 2 farklı sertifika sunmaktadır: OCS 100 (%95 ve üzeri oranda) ve OCS blended (%5 ve üzeri oranda)

Recycled Claim Standard (RCS), tedarik zinciri boyunca geri dönüştürülmüş materyalleri izleyen ve ürün içindeki miktarını doğrulayan uluslararası bir standarttır.

RCS, ürünlerdeki geri dönüşümlü içerik için; şeffaf, tutarlı ve bağımsız bir değerlendirme sağlar.

RCS, ürün içindeki geri dönüştürülmüş materyal miktarına göre 2 farklı sertifika sunmaktadır: RCS 100 (%95 ve üzeri oranda) ve RCS blended (%5 ve üzeri oranda)

Global Recycled Standard (GRS), ürünlerin geri dönüştürülmüş içeriğini belgeleyen, iyi çalışma koşulları sağlamak ve zararlı çevresel etkileri en aza indirmek için gereklilikler tanımlayan, uluslararası bir standarttır. GRS’nin amacı, geri dönüştürülmüş malzemelerin ürünlerde kullanımını artırmak ve üretiminden kaynaklanan zararı azaltmak / ortadan kaldırmaktır.

GRS; işleme, üretim ve alım/satım dahil olmak üzere zincirin her aşamasında, %20 ve üzerinde geri dönüştürülmüş materyalleri kapsamaktadır. Geri dönüşüm işleminden firmalar arası ticarete kadar, sürecin tüm adımları sertifikalandırılmaktadır.