Karbon Nötralizasyon Projesi – “Doğa’ya Dost Araçlar”

Karbon Nötralizasyon Projesi – “Doğa’ya Dost Araçlar”

Hava kirliliği, iklim krizini yoğunlaştıran küresel sorunlardan biridir. Endüstriyel aktivitelerin yanı sıra, araçlardan kaynaklanan karbon emisyonu da hava kalitesini olumsuz yönde etkiler.

Orimpex olarak, operasyonumuz kadar ikincil aktivitelerimizden kaynaklanan karbon salınımını da mümkün olan en düşük seviyeye indirmeyi amaçlıyoruz. Bunun için, araçlarımızın karbon salınımını www.egeorman.org.tr web sitesindeki karbon metreden hesaplıyoruz ve sonrasında bir yıllık karbon salınımını fidan dikerek nötrlemeye çalışıyoruz.

Araçlarımızın atmosfere saldığı sera gazlarını absorbe edecek yeni fidanları her yıl doğaya kazandırarak, gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyoruz.