KÜRESEL AMAÇLAR

KÜRESEL AMAÇLAR

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel bir eylem çağrısıdır.

Orimpex olarak; ekosistem ve topluma yönelik bu pozitif değişime katkıda bulunabilmek için, sürdürülebilirlik stratejimizi ve iş planımızı Küresel Amaçlar ile paralel hale getirdik.

Odak Alanı Birincil Amaçlar Katkıda Bulunulanlar Uygulamalar 2030 Hedefler
İNSAN
 • Living Wage Projesi
 • İş’te Eşit Kadın Sertifikası
 • %62 kadın çalışan, %45 kadın yönetici oranı- Ücretli hamilelik, doğum ve süt izni
 • Tüm çalışanlar için sosyal güvenlik, ücretsiz iş yeri servisi, öğle yemeği ve Ramazan gıda/destek paketi
 • İş yerinde “Açık Kapı Uygulaması”
 • İşbaşında verilen teknik eğitimler, iş güvenliği eğitimleri, staj programları
 • Ayrımcılık, taciz, şiddet, zorla çalıştırma ve çocuk işçiliğini engelleyici politikalar
 • Tedarik zincirindeki tüm işçiler için “Adil Yaşam Ücreti”
 • %50 kadın yönetici oranı
 • Tüm çalışanlara sürdürülebilirlik eğitimi
GEZEGEN
 • Temiz enerji için güneş paneli projesi
 • Ege Orman Vakfı ile yürütülen Karbon Nötralizasyon Projesi ve ağaç dikme etkinliği
 • Kağıt, plastik, metal ve cam atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşümü
 • Ege Üniversitesi işbirliği ile atık kumaşların yeniden kazanımı
 • Operasyonel enerjinin %80’inin yenilenebilir kaynaklardan eldesi
 • İleri ve geri dönüşüm aracılığıyla atık kumaşların %50 oranında azaltılması
ÜRÜN
 • Organik ve sürdürülebilir elyaf kullanımı (total tüketimin %96’sı)
 • 100% organik pamuk kullanımı
 • Geri dönüştürülmüş PES kullanımı (total PES tüketimin %28’i)
 • Hayvansal elyaf kullanmama ilkesi
 • Yerel üreticilerden tedarik
 • Geri dönüştürülmüş polyester kullanım oranının 2 katına çıkarılması
 • Üretim ve kullanım sonrası atığın azaltılması için %95 hatasız ürün hedefi
İŞBİRLİĞİ
 • Global Compact imzacı üyelik
 • Textile Exchange üyeliği ve 2025 Sustainable Cotton Challenge katılımı
 • Sürdürülebilir bir tekstil ekosistemi için sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle işbirlikleri